KOLOUCH, D. Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH v Brně, stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlanhof, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kratochvílová, Erika

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126635