NEVŘALOVÁ, J. Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevařil, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlk,, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 59661