ŠEVČÍK, D. Bytový dům Mrštíkova Hustopeče, Blok B - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kopecký, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126650