JEDLIČKA, L. Diagnostika vybrané mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Žítt, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Láník, Jaromír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126658