MÁTLOVÁ, M. Autosalon v Jihlavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pešek, Ondřej

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Balázs, Ivan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126535