MIKEŠ, D. Zázemí rallyového týmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pešek, Ondřej

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horáček, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126536