FLIMELOVÁ, K. Knihovna Trenčín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalánek, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126311