JURÁŇ, V. Dům pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klímek, Karel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126333