KUČERA, F. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedlák, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 126353