BENEŠ, M. Counting People Using a PIR Sensor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kempter, Guido

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 122131