MÍŠOVÁ, M. Demonstrační program pro předmět IZU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128126