VOSYKA, P. Modulární simulátor mikrokontroléru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 128144