TINKA, J. Lepší vymezení herního prostoru pro VR pomocí 3D sensorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Najman, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128107