SADLOŇ, M. Databázové úložiště virtuální čekárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brejcha, Jan

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 128049