STANĚK, J. LOD pro GPUEngine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Starka, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 128115