MATES, V. Dotazem řízené kontextově orientované workflow [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rábová, Ivana

Navrhovaná známka

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 128161