HÁJEK, J. Webová aplikace pro realitní kancelář [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kunc, Michael

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 14948