MENŠÍK, P. Jabber/XMPP robot pro připomínkovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Weiss, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 14954