HANUŠ, J. Informační systém finanční kontroly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 15192