CHALOUPKA, J. Ovládání počítače gesty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 42553