JÁNSKÝ, J. Grafické uživatelské rozhraní rekonfigurovatelného zpětného překladače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Matula, Peter

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zemek, Petr

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79318