MALANÍK, M. Editor pro simulátor dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Snášelová, Petra

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79838