MATULA, L. Nové algoritmy pro dolování asociačních pravidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79840