DUBAN, M. Rozpoznávání tváří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79902