SARČÁK, R. Vytvoření modelu procesoru AVR32 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Masařík, Karel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kajan, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79905