JAKUBÍČEK, P. Detekce pomalých DoS útoků na HTTP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79997