PŘÍBORSKÝ, M. Agent - Gamebot pro Unreal Tournament [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalmár, Róbert

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 88555