HNILICA, D. Assistance and Information System for Blind People [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Černocký, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14888