MAŠTERA, P. Simulace kolizí na základě fyzikálního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kadlec, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14903