FERENCZ, E. Informační systém pro podporu řízení skladu, obchodu a marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stryka, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15196