JAŠA, P. Techniky pro získávání dat v genomice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15207