JALŮVKA, P. Emailový server jako služba pro systémy založené na technologii Windows-NT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15212