SMÉKALOVÁ, P. Informační systém pro podporu tréninkových aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15216