HIRŠ, P. Rozhraní bezpečnostního systému pro WiFi sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Cvrček, Daniel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chudý, Robert

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15218