BÁTRLA, T. Distribuce místně závislých informací v mobilních aplikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15219