VOKÁL, M. Principy zabezpečení bezdrátových standardů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15222