JOCHEC, T. Optimalizace pohybu zboží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Orság, Filip

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Drahanský, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15235