NAGY, J. Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15280