ZADINA, M. Pokročilé nasazení OS xBSD v síti pro střední školu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Michal, Bohumil

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15289