MACÁK, M. Editor relačních tabulek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šárfy, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Urbanovský, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25292