GREŇ, L. Softwarová podpora projektového řízení s využitím metodiky Scrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42503