MATOUŠEK, J. Network Traffic Simulation and Generation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Korček, Pavol

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42538