KUČÍREK, T. Umělá inteligence pro hraní her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šperka, Svatopluk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78473