FIALA, P. Vývoj grafických aplikací na iPhone a iPad platformě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartoň, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78661