PRŮŠA, P. Multi-label klasifikace textových dokumentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79064