BEŤKO, P. Generování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Szentandrási, István

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79320