BÁTRLOVÁ, P. Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Požár, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ducháč, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 118752