MANSOUR, M. Zesílení kruhových sloupů při příčném cyklickém namáhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Navrhovaná známka

Fillo,, L´udovít

Navrhovaná známka

eVSKP id 125465