SCHRIMPELOVÁ, K. Odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Malá, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šálek,, JAN

Navrhovaná známka

Drtil,, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 127814