NIKL, V. Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128384